ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Kancelaria

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga.

Kancelaria komornicza  ul. 11-go Listopada 86 (budynek BGŻ I piętro), 28-300 Jędrzejów

Kancelaria posiada dostęp elektroniczny do Centralnej Bazy Ewidencji Ludności(CPD MSW), Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), systemu Ognivo, oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK

  Właściwość Komornika obejmuje właściwość miejscowego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie oraz Sądu Rejonowego we Włoszczowie tj. Jędrzejów, Włoszczowę oraz gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków , Łopuszno, Wodzisław, Krasocin, Kluczewsko, Secemin, Moskorzew, Radków, Włoszczowa
 

Obecnie w zakresie prowadzonych egzekucji w kancelarii zaległości nie przekraczają 6-miesięcy co zgodnie z  Art.8 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji pozwala komornikowi na prowadzenie egzekucji na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wierzyciele kierujący wnioski spoza właściwości terytorialnej komornika powinni złożyć we wniosku oświadczenie o wyborze Komornika treści:

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).