Nieruchomości

 

                                                                 

23 marca 2023

Licytacja Km 646/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898 w.23

Sygnatura: KM 646/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-04-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest Jaskulski Jarosław Wiesław   położonej przy  Łowinia 46,  28-340 Sędziszów , dla której  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów,  28-300 Jędrzejów prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00000722/2.
Opis nieruchomości:
Udział w wysokości 1/3 części w nieruchomości gruntowej objętej Księgą wieczystą nr KI1J/00000722/2 o łącznej powierzchni 1,8350 ha składającej się z dwóch działek ewidencyjnych: - działka nr 2.62 o powierzchni 0,7650 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze adresowym Łowinia 46 i powierzchni użytkowej 84,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi, - działka nr 676 o powierzchni 1,0700 ha, niezabudowana, stanowiąca grunt rolny.

Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300  Jędrzejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00