Ruchomości

 

23 maja 2024

Licytacja ruchomości Km 861/22

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2024 o godz. 10:00 pod adresem w kancelarii komornika 28-300 Jędrzejów, 11-go Listopada 86/  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

 

Lp. Nazwa ruchomości Liczba Suma oszacowania Cena wywołania
1 FIAT CROMA rok prod. 2005, 1,9 jtd, moc 110 kW, Ostatnie ustalone wskazanie drogomierza 371 577 1 5 500,00 zł
5500,00 zł netto + 0% VAT
4 125,00 zł*

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Wpłaty należy dokonać w kancelarii komornika lub na konto komornika

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

 

Jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych rękojmi nie składa się.

Art. 871. Kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Art. 867(2)§ 4. Kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00